Ein Foto vom Spiegel deiner Seele.

HERROEPINGSRECHTEN

HERROEPINGSRECHTEN

HERROEPINGSRECHT

U heeft het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen.

De herroepingstermijn is veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft of heeft genomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons een duidelijke verklaring.

(bijvoorbeeld een brief per post, fax of e-mail) sturen (Youririsfoto, Lauenburger Str. 85, 12169 Berlijn, e-mail: info@youririsfoto.nl) uw beslissing om dit contract te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, maar dit is niet verplicht.

Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u uw kennisgeving van uitoefening van uw herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.


GEVOLGEN VAN HERROEPING

Als u dit contract herroept, hebben wij u alle betalingen gegeven die wij van u hebben ontvangen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het kiezen van een ander type levering dan de goedkoopste standaardlevering die door ons wordt aangeboden. ), onmiddellijk terug te betalen en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop we de kennisgeving van uw herroeping van dit contract hebben ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; Voor deze terugbetaling worden in geen geval kosten in rekening gebracht.


UITSLUITING VAN HERROEPING

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op overeenkomsten voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de vervaardiging waarvan een individuele keuze of bepaling door de consument bepalend is of die duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument.

Bij aankoop van vouchers tijdens een speciale actie geldt een annuleringsvergoeding van 25% bij annulering.

Irispicture is gerechtigd driemaal een afspraak te mogen verzetten. Hetzij ziekteuitval van de fotograaf, hetzij gebreken aan de fotoapparatuur of wanneer wij leveringsproblenen hebben. Wanneer na de derde keer uw afspraak weer niet door ons waargenomen kan worden, kunt u van ons een restitutie verlangen.

U kunt dus niet na de eerste geannuleerde afspraak een restitutie verlangen. 

U kunt ook geen restitutie van ons verlangen, wanneer u al een afspraak heeft gemaakt.


Modelformulier voor herroeping

(Als u het contract wilt herroepen, vul dan dit formulier in en stuur het terug.)

- Aan I (Youririsfoto, Lauenburger Str. 85, 12169 Berlijn, e-mail: info@youririsfoto.nl)


- Ik/wij (*) herroep/herroepen hierbij het door mij/ons (*) gesloten contract voor de aankoop van de volgende goederen (*)/de bepaling

de volgende dienst (*)

- Besteld op (*) / ontvangen op (*)

- Naam van de consument(en)

- Adres van de consument(en)

- Handtekening van de consument(en) (alleen als dit op papier wordt gecommuniceerd)

- Datum

(*) Doorhalen waar niet van toepassing